Số điện thoại liên hệ: 0918.47.57.86 – 0987.049.087
Địa chỉ: 3/6A, ẤP 3, Lê Văn Lương, X. Nhơn Đức, H. Nhà Bè, TPHCM